5il
П
Досдать:
17-01-2012 YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statiistika II kontrolltöö 10.00
18-01-2012 YMR0070 Tõenäosusteooria ja matemaatiline statiistika 10.00 (6 EAP järgmisel semestril)
-------------------------------------------------------------------------
Kokku 6 EAP


Сданное:

12-01-2012 IDK0071 Tarkvaratehnika 12.00 hinne 4 (5 EAP)
18-01-2012 IDU0230 Andmebaasid II 10.00 hinne 2 (5 EAP)
02-01-2012 Interaktiivne turundus hinne 2 (4 EAP)
*09-01-2012 Autosõit teooria kooli eksam Arvestatud
13-12-2011 Äriprotsesside modellerimine ja automatiseerimine hinne 5 (5 EAP)
18-01-2012 IDU0075 Sissejuhatus veebiteenustesse Projekti kaitsmine 18.00 hinne 4 (5 EAP)
-------------------------------------------------------------------------
Kokku 24 EAP/24 EAP seisuga 19-01-2012 22:09